חברת קיה מודיעין (או.די בריידי השקעות וניהול בע"מ) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"), לכן מפרסמת החברה את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש, לקיים את מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם כללי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד החברה משתמשת במידע, הנמסר לה על-ידי הגולשים באתרים או הנאסף על ידה בעת הגלישה באתרים. 

כללי
בעת השימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכד'. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתרים. חלק מהמידע לא מזהה אותך אישית ולא נשמר ביחד עם פרטיך. 
זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית וכיוצ"ב.

רישום לשירותים 
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ באופן ישיר לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע
הנתונים שנאספו ישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, יעשה רק עפ"י מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
    לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים.
    לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
    לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
    לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.
    כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הגלישה באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 
דיוור ישיר אלקטרוני
החברה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. 
מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת באפשרותך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי 
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים שלך והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 
•    אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים, המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה, המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה. 
•    במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת הפרטים שלך.
•    אם ביצעת באתרים, פעולות שבניגוד לחוק.
•    אם יתקבל צו בית משפט המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. 
•    אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפיך. 


Cookies 
אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות הגלישה והשימוש באתר, לאימות פרטים וכן כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים 
החברה מאפשרת לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן הינך צופה בעת הגלישה באתרים, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מעניקים להן אפשרות לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו, ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע 
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט ומלא. לכן, החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

זכות לעיין במידע 
עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.

פנייה כזאת יש להפנות אל sales@kiamoiin.co.il  או באמצעות פקס מס' 077-6021017 או בדואר רגיל אל: אזור תעשייה שילת, ביתן 41, שילת 73188.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  הינך זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
שינויים במדיניות הפרטיות 
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות פרטיות זו, שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.